Güzel bir burun bakışlarımızdaki anlama derinlik verir ve yüz güzelliğimizi kesinlikle arttırır. Bu yüzden pek çok kimse burnunun cinsiyetine, yaşına ve yüz şekline uygun güzel görünümde olmasını ister.  Ancak burun sadece estetik bir organ değildir. Aynı zamanda nefes almamızı, alınan nefesin sağlıklı olması için nemlenmesini sağlar. Bunun dışında koku almadan sorumludur. Tat duyusuna da çok önemli katkı yapar. Grip olduğumuzda burnumuz tıkandığı için yediklerimizden tat alamamamız bu yüzdendir.

Burnumuzda şekille ilgili problemler olduğunda sadece buna odaklanıp o kapalı kutunun içindeki inanılmaz sistemde var olan kusurları görmezden gelirsek belki iyi gözüken bir buruna sahip olabiliriz, ama diğer fonksiyonlarda azalmalarla yaşam kalitemizi kötüleştirebiliriz.

Yaşlandıkça akciğer kapasitemizin düştüğünü hesaba katarsak fonksiyonlar açıdan gözetilmemiş operasyonlar özellikle ileri yaşlarda yaşam kalitemizi düşüren burun problemlerine yol açabilir.

Bu yüzden burun düzeltme ameliyatlarında burun içinin endoskopik muayenelerinin yapılması, gerekirse radyolojik tetkiklerle endoskopide izlenemeyen alanların da görülmesi, sonrasında burnun tüm problemlerini ortadan kaldıracak bir işlemin yapılması daha doğru bir yöntemdir.

Burun sadece estetik bir yapı değildir, nefes almamızı ve koku almamızı sağlar, nefesimizi nemlendirir ve tad duyusuna etki eder.

Her iki grup ta bu ameliyatları yapabilir. Her iki grupta da bu ameliyatları çok iyi yapanlar olduğu gibi, başarı oranları daha az olan hekimler vardır. Bu yüzden branş seçiminden çok hekim seçimi önemlidir.

Burun içinde nefes almayı kolaylaştırmak ve burun içindeki eğrilikleri düzeltmek için de bazen burun şeklini değiştiren ameliyatlar yapılmak zorunda kalınır. Bu tip ameliyatlara fonksiyonel septorinoplasti denir. Bu hasta grubu deviasyon ameliyatı denen burun açıcı ameliyatlarla burun içindeki kemik ve kıkırdakların düzeltilemeyeceği, içyapının düzeltilebilmesi için dışındaki yapının da mutlaka değiştirilmesi gereken hasta grubudur. 

Sosyal medya ne yazık ki denetimsiz olarak, çok aşırı kullanılmaktadır. Sosyal medyanın tamamen ticari amaçla rinoplasti hastaları için kullanılmasının birçok sakıncası vardır. Birincisi, hastalarda ameliyat olma arzusu uyandırır. Oysa ki bu bir ihtiyaç ameliyatıdır. Özellikle ergenlikte kişilik oluşumu sırasında kendini beğenmeme gibi duygulanımlar bu tip fotoğrafların görülmesi ile ergende ameliyat olma arzusunu kamçılar.

Belli açılardan çekilen ve tüm açıları verilmeyen hasta fotoğrafları hastayı yanıltabilir ve gerçek sonucu göstermeyebilir.

Hasta fotoğraflarının hastadan izin alınarak bile yayınlanmasında sakınca vardır. Çünkü o an itibariyle hastanın var olan  sosyal durumu zamanla değişebilir. Bekarken evlenebilir, işsizken iyi bir şirkette yönetici olabilir, öğrenciyken ünlü bir ses sanatçısı olabilir. Ne yazık ki sosyal medyada paylaşılan görüntüler öncesi ve sonrası olarak istenmeyen bir anda hastanın karşısına çıkabilir. Kaldı ki edindiğim bilgilere göre bir hastanın yazılı olarak onamı alınmadan sanal ortamlarda yayınlanan fotoğraflar için 818 sayılı Borçlar Kanunu m.49, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu m.86, 6098 sayılı Borçlar Kanunu m.58 kanunlarına göre ciddi sakıncalar bulunmaktadır ve hekimi hukuki sorumluluklara itebilir. Bana göre hasta fotoğrafının üçüncü kişilerle paylaşılması etik değildir.

Hekim seçerken ulaşabilirseniz hekimin daha önce ameliyat ettiği hastaları görmek en iyisidir. Bu imkan yoksa her hekimin ameliyat ettiği hastalarla ilgili arşivleri vardır. Sizin probleminize  benzeyen birkaç hastanın fotoğrafını görmek isteyebilirsiniz. Bu ameliyatlarda hekimin sizi ameliyattan sonra da iyi takip etmesi önemlidir. En iyi ellerde bile literatürde %4-8 oranında tekrar düzeltme gerekebildiği bildirilmiştir. Tecrübeli ellerde bu problemler genellikle hasta iyileşmesi, hasta faktörleri, dikiş alerjisi, ameliyat sonrası travma, yara iyileşmesini kötü etkileyen hastalıklar nedeni ile olmaktadır. Bir problem olduğunda hekimin bu problemi de düzeltecek deneyimde olması önemlidir. hekim seçerken bu da mutlaka gözetilmelidir. 

Her şeyden önce estetik ameliyatların yüz gelişiminin tamamlanmadan uygulanması çok kötü sonuçlar doğurabilir. Burun gelişimi etkilenebilir, burun büyümesi devam ettiği için burunda şekille ilgili tekrar problemler meydana gelebilir. Bu yüzden 17 yaşını doldurmayan hastaları ameliyat etmek çok doğru bir yaklaşım değildir. Ameliyat yılın her ayı yapılabilir. Ama özellikle sıcak havada ve yazın yapılan ameliyatlarda hasta kendini sıcaktan ve güneşten mümkün olduğunca korumalıdır.

Ameliyat kararı veren hastaların psikolojik durumları da önemlidir. Hastalar ameliyatı kendilerini en hazır hissettikleri zamanda olmalıdırlar. Bu ameliyat sadece burun şeklinizi değiştirir. Yüzünüzün diğer kısımlarında değişiklik yapmaz. Bu tip ameliyatlar eşinden yeni boşanma, işinden yeni ayrılma gibi durumlarda hastanın psikolojik olarak normal koşullara dönmesine kadar yapılmamalıdır. Çünkü bu tip durumlar insanın ruh halini ve beklentilerini çok değiştirir.

Burun tıkanıklığı olan hastalarda anesteziye uygunluk olduğu sürece, ileri yaşlarda da ameliyat sağlık için yapılabilir. Ama sadece estetik ameliyatlarda kemik erimesi, kronik hastalıklar ve iyileşme ile ilgili nedenlerden dolayı 55-60 yaştan sonra sağlıkla ilgili problemler yoksa ameliyatların yapılmasında sakıncalar meydana gelebilir. Ameliyat düşünen hastaların yaş ilerlemeden olması sonuçları daha iyi hale getirir. 

Bu ameliyatlar ortalama 1 ila 2 saat kadar sürer. Ancak revizyon denen daha önce ameliyat olmuş hastaların düzeltme ameliyatları ile ameliyat sırasında kulak ve kaburga gibi organlardan buruna kıkırdak nakli yapılması gereken ameliyatlar, burun içinde ekstra işlem gerektiren ameliyatlar daha uzun sürebilir.  Dikiş yöntemleri ile yapılan askı rinoplasti veya dolgu ve botoks kullanılarak yapılan medikal rinoplastiler genellikle 10-15 dakikada biter. 

Estetik burun ameliyatları lokal ve genel anestezi altında yapılabilir. Ama hastanın ve hekimin konforu için genel anestezi tercih edilir.

Estetik burun ameliyatları yapılırken açık teknik ile (burun alt tarafından fark edilemeyecek küçük bir kesi ile), kapalı teknik ile (tüm kesilerin burun içinden yapıldığı teknik), sütür askı -soft rinoplasti teknikleri ile ( buruna kesi yapmadan dikişlerle burnun kaldırılması ve şekil verilmesi) veya halk arasında dikişsiz estetik burun ameliyatı olarak bilinen medikal rinoplasti (buruna kesi yapmadan botoks veya dolgu malzemeleri ile burnun şekillendirilmesi) gibi değişik teknikler kullanılabilir. Burada en çok tercih edilen teknikler açık ve kapalı tekniklerdir. Bazı hekimler sadece bir yöntemi kullanırken, bazı hekimler bütün teknikleri kullanırlar. Hastanın sonuçlarını en iyi hale getirecek, sonuçları en kalıcı olacak ve iyileşmesini en kısa sürede sağlayacak teknik tercih edilmelidir. Ama seçilen teknik hastanın özel durumuna göre değiştirilebilir. Örneğine kısa süre sonra özel bir günü olan hastaya hızlı bir sonuç veya iyileşme için sütür askı rinoplastisi veya medikal rinoplasti  yapılabilir. Ardından kalıcı işlem uygulanabilir. Benim görüşüm burun ile ilgilenen hekimler hastalardaki başarıyı arttırmak için, hangi tekniği seçeceğini hastanın şartları ve fiziksel kusurların boyutu ve yerleşimine göre karar vererek bu tekniklerin hepsini kullanabilme becerisinde ve deneyiminde olmalıdır. 

Burun ameliyatlarından önce hastanın yüz şekli, göz büyüklüğü, dudak şekli ve kalınlığı, çene ve alın çıkıntılarının büyüklüğü gibi pek çok faktör değerlendirilir. Her şeyden önce burun estetik ameliyatları simetri ameliyatıdır. Öncelikle burunda bir asimetri varsa bu düzeltilmelidir. Leonardo Da Vinci'den beri tanımlanmış yüzün altın oranları vardır. Basit örnekler vermek gerekirse burnumuz yüzümüzün saç çizgisinden çeneye kadar olan kısmına baktığımızda bu mesafenin üçte biri oranında olmalıdır.  Burun genişliğimiz göz genişliğimiz kadar olmalı ve bu yüzümüzün yaklaşık beşte biri genişlikte olmalıdır. Kadın ve erkeklerde burun sırtındaki kavis farklı olmalıdır. Erkeklerde daha düz bir hat, kadınlarda hafif kavis burnu cinsiyete daha uygun hale getirir. Kadınlarda burun ucunun burun sırtından 1-3 mm kadar daha yüksek olması burnu daha güzel gösterir. Karşıdan bakışta burun deliklerinin tamamı görülecek kadar burun kesinlikle kaldırılmamalıdır. Doğal görünümler için yandan bakıldığında burun sırtı aşırı kavisli olmamalıdır. 

Ameliyat öncesi hekim tarafından hastanın fotoğraf ve videolarının değerlendirilmesi ve bunlar üzerinde çalışması ameliyat planı açısından çok önemlidir. Ameliyat öncesi fotoğraf özel bilgisayar programları ile düzeltilerek öngörüler sağlanabilir. Hekim bu tip çalışmalar yapabilir.

Ancak bunların hasta ile paylaşılması gereksizdir ve sakıncalı olabilir. Çünkü hastanın beklentisi sabitlenir. Bunun yerine hastaya burnundaki problemlerin kendi fotoğrafı üzerinde tanıtılması, gösterilmesi, hastanın hissettiği problemleri anlatması sonrası yapılacak düzeltme işlemleri hakkında hastaya bilgi verilmesi, doğal ve anatomik hale gelmesi için hangi noktalarda ne kadar değişiklikler yapılacağı hastaya çizimlerle veya hastanın burnuna benzeyen daha önce ameliyat edilmiş hasta fotoğrafları üzerinde anlatılmalıdır. Başka hastalardan da örnekler gösterilebilir. Bu şekilde hasta kendini daha iyi hazırlar. Bu görüşme en az iki kez yapılmalıdır. Hastanın hekime güvenmesi kadar hekimin hastanın psikolojisini ve beklentilerini anlaması bakımından bu görüşmeler önemlidir. Hastanın bandajları alındığı andan itibaren görüntüsü eskiye göre çok iyi olmalıdır. Ama genellikle ameliyat sonrası 10-15 güne kadar burun hafif ödemli izlenir. Ameliyat ne kadar kısa sürerse ve ne kadar yapılan işlem az olursa ödem o kadar çabuk geçer. Estetik burun ameliyatlarında,  ameliyatta verilen şeklin tam oturması yaklaşık 1. yıl civarında oluşacaktır.  Bu yüzden ameliyat öncesi bilgisayar programı ile yapılan değişiklikler hastada iyileşme dönemini anlamada kaos yaratacaktır. 

Estetik burun ameliyatlarında burun tamponları artık hemen hemen hiç kullanılmamaktadır. Tampon yerine splint denen, hastanın içinden nefes alabileceği ve çıkarma sırasında ağrı hissetmeyeceği silikon materyeller tercih edilir. Buruna hiçbir şey koymadan da ameliyatı sonlandırmak mümkündür. Ancak kişisel deneyimim buruna bir şey koymadan sonlandırılan ameliyatlarda ödem nedeni ile burun tıkanmakta ve hasta ameliyat sonrası süreci daha zor geçirmekte, nadir de olsa şiddetli kanama veya yapışıklık ihtimali olmaktadır. Splint kullanımı bu açılardan konforu ve iyileşme hızını arttırır.

Kullanılan splintler özel bir durum yoksa ertesi gün veya en geç ikinci gün alınır. 

Ameliyat sonrası ilk 2 gün buruna tampon uygulaması yapılmadığı için hastalarda silmekle peçeteye bulaşan küçük kanamalar olabilir, hareket ettiklerinde bu kanamalar artış gösterebilir. Bu yüzden ilk 2 gün ev istirahati önemlidir. Ameliyat sırasında kullanılan aletlerin kalitesi, inceliği, hekimin deneyimi ve çabukluğu, kullanılan bazı ilaçlar ve ameliyat sonrası buz uygulamaları postoperatif dönemde göz etrafında şişlik ve morluk olasılıklarını azaltır. Günümüz ameliyatlarında şişlik ve morluk eskiye göre çok nadir olmaktadır. Bununla beraber kişisel özellikler, kan ve pıhtılaşma ile ilgili farklılıklar, ten rengi ve kalınlığı ameliyat sonrası morluk ve şişlik oluşma olasılığını direkt etkiler. Ama deneyimli ellerde bu hastalarda bile ilk 2 gün belirgin renk değişikliği ve şişlik oluşmaz, oluşursa 72 saat civarında hafif seyreden ve 2-3 günde toparlayan değişiklikler meydana gelir. Hastalara ameliyat sonrası kesinlikle morluk ve şişlik oluşmuyor diye anlatılması gerçekçi değildir.

Ameliyat sonrası buz uygulaması dışında ilk 2 gün yüksek yatmak yardımcı bir yöntemdir. 

Hastanın özel bir isteği olmazsa, öykülerinde önemli bir hastalığı yoksa, yaş ileri değilse ve izlenmesi gereken tıbbi bir problemi yoksa sabah yapılan operasyonlardan sonra akşamına taburcu edilebilirler.

Burna darbe almamaya dikkat etmek ve gözlük takmamak dışında, sıcak gıda ve içeceklerden uzak durmak, sıcak duş ve sauna yerine ılık duş almak, öne çok eğilmemek, ağır kaldırmamak, kabız kalmamak, ıkınma gerektiren hareketleri yapmamak, güneşe maruz kalmamak, yorucu işlerden kaçınmak, bol sıvı almak ve nezle gripten korunmak önemlidir. 

İşe ideal dönüş zamanı 7-10 günden sonra olmalıdır. Ama 2. günden sonra işyerine uğrama şeklinde iş aktiviteleri yapılabilir. 

Rinoplasti ameliyatlarında kapalı teknik yapılmışsa ve burun bölmesine ve burun etlerine bir müdahale yapılmamışsa burun pansumanına gereksinim olmaz. Burun etleri ve burun bölmesine yapılan müdahalelerde 1 hafta ara ile 2-3 pansuman gerekebilir. Açık teknik ameliyatlarda burun ucu dikişler için hastanın günlük bakım yapması ve 5 veya 7. gün hekimn kontrolü gerekir. 

10-14 günden sonra yürüyüş ve hızlı yürüyüş yapılabilir. 3 haftadan sonra yüzme, 2 aydan sonra ağırlık çalışmalarına başlanabilir. Ama 3 aydan önce rekabete dayalı futbol, basketbol gibi sporlarla yüze temas olasığı olan sporlar yapılmamalıdır.  Burun ameliyatlarından sonra 3 ay darbelerden korunmak gerekir. Herhangi bir darbede oluşmuş bir şekil bozukluğu varsa acilen ameliyat eden hekimin görmesi gerekir. 

Ameliyat sonrası burun dışı görünümü ile ilgili ideal kontrol zamanları 1. ay, 3. ay, 6. ay, 1. yıldır. 1. yıldan sonra genellikle kontrol gereksinimi olmaz ama hastanın 5. yıla kadar izlemi yapılabilir.

Kemik iyileşmesi için süre yaklaşık 12 haftadır. Bu yüzden 3 ay kullanılmaması önerilir. Ama çok gereklilik hallerinde 2. ay hafif bir çerçeve kullanılabilir. 

Burun estetik ameliyatlarının iyileşme döneminde bir süre ödem oluşur. güneşlenme bu ödemin iyileşme hızını azaltır. İdeali ameliyattan sonra 3 ay kadar güneşten korunmaktır. güneşlenme zaruri ise geniş şapkalar ve çok faktörlü güneş koruma kremleri uygulanmalıdır. 

Hastanın burun ucuna yapılmış işlemlere göre değişmekle beraber bazı hastalarda olabilir. Sertlik ve hissizlik burun ucuna yapılan işlem miktarına göre 3-6 ay kadar zaman zarfında düzelir. 

Sigara ve alkol sağlığa zararlıdır. Ameliyat öncesi ve sonrası kullanımıönerilmez. Öncesi kullanımları anestezi ile ilgili riskleri arttırıken, sonrası kullanımı kesinlikle iyileşme üzerine negatif etki ede, burun tıkanıklığınızı arttırır. Bu ameliyatlar sigara ve alkol kullanımından kurtulmanız için bahaneniz olabilir. Sağlığınız için ameliyatla beraber bir taşla iki kuş vurabilirsiniz. Denemeye değer.