Akustik travma nedir?

Gürültüye maruz kalma sonucunda oluşan nörosensöryel işitme kaybıdır. Neden genellikle ani, kısa süreli ve şiddetli ses uyaranıdır.

Akustik travma nasıl işitme kaybı yapar?

Yüksek ses iç kulakta mikrotravmaya neden olur. Genellikle iç kulakta travma yaratabilmesi için bu sesin 85 dB’den daha şiddetli olması gerekir. Oluşan travma özellikle tüylü hücrelerde dejenerasyona neden olur. Tüylü hücreler iç ve dış tüylü hücreler olmak üzere iç kulakta iki dizin halindedir. Ani ve şiddetli ses uyaranları özellikle dış tüylü hücrelerde hasara neden olarak işitme kaybı oluşturur. Çünkü dış tüylü hücreler şiddetli ses uyaranının yarattığı iç kulak hareketinden iç tüylü hücrelerden daha fazla etkilenir.

Akustik travmaya maruz kalan hasta hangi yakınma ile hekime başvurur?

Hastalar genellikle tinnitus yakınmasıyla başvururlar. Bazen işitme kaybı da başvuru nedeni olabilir.

Tanı nasıl konulabilir?

Yüksek sese maruziyet sonrası işitme kaybı ve tinnitus tanımlayan her hastada akustik travmadan şüphelenilmelidir. Bu durumlarda tanı için hastaya odyometri yapmak gerekir. Odyometride en tipik bulgu 4000 Hz’de çentik şeklinde nörosensöryel bir işitme kaybı saptanmasıdır. Bu kayıp genellikle tek frekansta olduğundan diyapazon testleriyle fark edilmeyebilir.

Akustik travma tedavisi birinci basamakta yapılabilir mi?

İşitme kaybı yaratan akustik travmalar hastaneye yatırılarak KBB hekimi tarafından tedavi edilmeli ve izlenmelidir.