Ranula nedir?

Genellikle sublingual bezden ve Rivinus kanalcıklarından kaynaklanan nadiren submandibuler bez kökenli olan, ağız tabanındaki kistik lezyonlardır.

Plunging ranula nedir?

Ranula boyutlarının aşırı büyümesi ve ağız tabanı kaslarını geçerek boyuna dalmasına plunging ranula denir.

Ranula hangi yaşlarda görülür?

Çocukluk çağında daha fazla olmak üzere her yaşta görülebilir.

Ranula nedir?

Konjenital olabileceği gibi, infeksiyon veya travma gibi durumların ağız tabanında yarattığı ödeme bağlı olarak da gelişebilir.

Hasta hekime hangi yakınmalarla başvurur?

Ranula hastaları genellikle ağız tabanındaki şişliği fark ederek hekime başvurur. Bu kitle büyüdükçe dili arkaya doğru iter. Bu dönemlerde başvuran olgularda solunumda güçleşme veya yutkunma güçlükleri de olabilir.

Bakı bulguları nelerdir?

Hasta dilini yukarı doğru kaldırdığında ağız tabanında kistik kitle izlenir. Bu kitle seroma ile dolu olduğundan dokunulduğunda yumuşaktır ve fluktuan his verir. Ağız tabanına geniş bir yüzey ile yapışık görünümdedir.

Tedavisi nasıldır?

Ranulalar bırakıldığında giderek büyüyerek solunum yolunda probleme ve yutma ile ilgili sıkıntılara yol açacağından fark edildiğinde cerrahi olarak boşaltılmalıdır. Genellikle total eksizyon tercih edilir. Ancak diğer eksizyon işlemlerinden farklı olarak cerrahi işlem sonunda marsupiyalizasyon prosedürü uygulanmalıdır. Kistik kitle çıkarıldıktan sonra tekrar seroma oluşmaması için yara dudakları kesinlikle birbirine dikilmemeli, hatta ters yönlere sütür atılarak yara dudaklarının birbirinden uzaklaşması, meydana gelen kavitenin sekonder iyileşme ile dolması beklenmelidir (Resim 279). Aksi takdirde sık nüks görülür. Bu yüzden operasyon sonrası kontrollerde aile hekimi operasyon lojunda 6-8 hafta kadar, giderek küçülen bir kavite izleyecektir.