Otitis media komplikasyonları nelerdir?

Otitis media komplikasyonları intrakraniyal ve ekstrakraniyal komplikasyonlar olmak üzere iki ana gruba ayrılır:

İntrakraniyal komplikasyonlar:

1.            Menenjit,

2.            Lateral sinüs tromboflebiti,

3.            Ekstradural apse,

4.            Subdural apse,

5.            Beyin ve beyincik apseleri,

6.            Otitik hidrosefali.

Ekstrakraniyal komplikasyonlar:

1.            Fasiyal paralizi,

2.            Labirentit,

3.            Labirent fistülü,

4.            Mastoidit ve petrozit,

5.            Subperiosteal apse,

6.            BOS otoresi ve ensefalosel.

Otitis medialarda en sık görülen intrakraniyal komplikasyon hangisidir?

Menenjit.

Hangi bulgular otitli hastada menenjit geliştiğinden şüphelendirmelidir?

Ateşin çok yükselmesi ve düşürülememesi, hastada şiddetli baş ağrısının başlaması, bulantı-kusmanın başlaması, ense sertliği, Kernig ve Brudzenski belirtilerinin ortaya çıkması.

Lateral sinüs tromboflebiti nasıl anlaşılır?

Otitis medialı hastalarda infeksiyonun temporal kemik içindeki sinüse yayılması sonucu oluşur. Otitli bir hastada baş ağrısı, genel düşkünlük, sıçrayıcı tarzda ateş (septik emboliler sonucu), tortikolis, KİBAS bulguları ile beraber postaurikuler bölgede ağrı ve ödem varsa şüphelenilmelidir. Lateral sinüs tromboflebitinde postaurikuler bölgede ağrı ve ödem olması, emisser ven trombozuna sekonderdir ve hastalığın tipik bulgularındandır. “Greisinger belirtisi” olarak bilinir.

Otit komplikasyonlarından ekstradural, subdural ve beyin-beyincik apseleri arasındaki önemli fark nedir?

Üçü de hayatı tehdit eden önemli komplikasyonlardır. Lezyon beyine yaklaştıkça hayati tehlike artar. Ekstradural apsede lezyon kemik-dura arasında, subdural apsede dura mater ile araknoid arasındaki boşluk arasında, beyin-beyincik apselerinde parankim içindedir. Hepsi için de acil drenaj gerekir.

Otitik hidrosefali nedir?

Menenjit ve beyin apsesi olmadan, pürülan kulak hastalığı ile birlikte artmış KİBAS bulgularının olmasıdır.

Fasiyal paralizi hangi otit olgularında daha sık görülür?

Fasiyal paralizi, çocuk hastalarda daha sık akut otitis media olgularında, yetişkin hastalarda ise daha sık kronik otitis media olgularında ortaya çıkan bir komplikasyondur.

Labirentit nedir?

Otitis media olgularında infeksiyonun labirente yayılması sonucu artan işitme kaybı, şiddetli baş dönmesi, bulantı, kusma ve nistagmus bulgularının ortaya çıkmasıyla karakterize komplikasyondur.

Labirent fistülü nedir, en tipik bulgusu hangisidir?

İnfeksiyon veya kolesteatoma sekonder olarak semisirküler kanal üzerindeki kemiğin erozyonu perilenfin fistülize olması sonucu oluşan komplikasyondur. En önemli bulgusu tragusa bası yapılarak dış kulak yolunda basınç oluşturulduğunda hastada tipik olarak vertigo olması ve nistagmus oluşmasıdır. Bu hastalarda işitme kaybı da sık görülür.

Petrozit nedir?

İnfeksiyonun temporal kemiğin apeks kısmına doğru yayılmasıdır. Bu olgularda şiddetli retroorbital ağrı, otore ve abdusens paralizisine bağlı diplopi görülürse “Gradenigo sendromu” olarak isimlendirilir. Bu hastalarda ek olarak 7. ve 8. kraniyal sinir paralizileri de görülebilir.

Mastoidit nedir?

İnfeksiyonun kemik septaları eritmesi veya aditus antrumda blokaj yapması nedeniyle pürülan materyalin temporal kemiğin mastoid kısmına yayılmasıdır. Klinik olarak en önemli bulgusu ateşin düşmemesi ve tıbbi tedaviye yanıt alınamamasıdır. Kulak kepçesinde öne açılanma ve postaurikuler hiperemi hassasiyeti sık görülen mastoidit bulgularıdır. Otitis mediaların diğer bir komplikasyonu olan “subperiosteal alanda apse” oluşmasına mastoidit sırasında rastlanabilir.

BOS otoresi ve ensefalosel otitis mediada nasıl meydana gelebilir?

Bu komplikasyonlar infeksiyon veya kolesteatoma sekonder olarak kafa tabanının erozyonu sonucu oluşur. İntrakraniyal komplikasyonlara zemin hazırlaması nedeniyle önemli bir komplikasyondur. BOS otoresinde hasta o kulağını aşağı gelecek şekilde eğdiğinde artan, seröz kulak akıntısı dikkat çeker, hasta oturduğunda akıntı azalır veya durur.