Nazal polip nedir?

Nazal polip çoklu nedenlerle burun içinde normalde olmayan, istenmeyen burun eti, burnu tıkayan yumuşak dolu oluşumudur.

 

Nazal polip hastalarının hepsi aynı şiddette mi seyreder?

Nazal polip hastalarında hastalığın ağırlık durumunu yandaş durumlar belirler. Buna göre hastalığın 3 tipi vardır:

1. Samter sendromu: Bu en ağır tablodur. Nazal polip durumu dışında hastada mutlaka astım vardır ve buna ilave olarak hastalar kesinlikle aspirin vebenzer ağrı kesiciler kullanmsı durumunda hayatı tehdit eden alerjik olaylar gelişir. Bu yüzden bu hasta grubu bu tür ilaçları kullanamazlar. Yine bu gruptaki hastalar ilaç tedavilere en az yanıt veren, cerrahi tedavilerden sonra en erken nüks eden gruptur. Bu hasta grubunda hastayı rahatlatıcı cerrahinin ardından KBB-alerji ve göğüs hastalıklarının hastayı beraber takip etmesi ve yönlendirmesi gerekir. Aspirin desensitizasyon tedavileri, aralıklı steroid tedavileri ve anti IgE gibi tedavilerle monoklonal tedaviler açısından değerlendirilmelidirler.

2. Nazal polip-astım birlikteliği: Samter sendromuna göre daha iyi seyreden bir durumdur.  Bu hastalarda da Samter sendromunda olduğu gibi, astım atakları arttığında nazal polipler büyüme gösterir, nazal polipler büyüdüğünde astım atakları sıklaşır. Hem bu grupta hem de Samter sendromlu hastalarda lökotrien antagonisti ilaçlar yararlı olabilir.

3. Sadece nazal polipli olgular: Bu grup hastalar en iyi klinik gidişe sahip subklinik tabloyu oluştururlar. İlaç tedavilerine iyi yanıt verirler, cerrahi tedavilerden sonra geç nüks ederler veya nüks etmezler.

Burunda polip olan hastaların yaklaşık %30’unda astım, aspirine aşırı duyarlılık ve astımı olan olguların yaklaşık %36’sında polip, nazal polip ve astımı olan hastaların yaklaşık %10’unda aspirinee aşırı duyarlılık saptanmıştır.

 

 

Nazal polipozis tedavisinde en sık kullanılan ilaçlar ve yöntemler nelerdir?

Nazal polipozis medikal tedavisinde kullanılan temel ilaçlar kortizon türü ilaçlardır.Burundan sıkılarak kullanılan kortizon türü ilaçlar tedavide ilk tercih edilen ilaç grubudur. Ancak ağızdan veya iğne şeklinde kullanılan kortizonların, kemik erimesi, mideye ait yan etkiler, katarakt, kıllanma gibi önemli yan etkilerinin olması tercih edilmelerini azaltmaktadır. Antihistaminik denen alerji hapları, serum fizyolojik ile burun yıkama tedavileri, polipe eşlik eden sinüzit durumunda antibiyotikler, astım birlikteliğinde lökotrien reseptör antagonistleri tedavide kullanılabilecek diğer ilaçlardır. Alerji testleri pozitif olan hastalarda immunoterapi  (alerji aşısı) da yararlı olabilir. Tedavilere rağmen burnu tıkayıp günlük yaşam kalitesini bozacak kadar büyüyen polip olgularında cerrahi tedavi gerekebilir. Bu hastalarda endoskopik sinüs cerrahisi ile polipektomi ve sinüs drenajı(sinüsün kendini temizleyecek hale getirilmesi) yapılmaktadır. Zamanında müdahale edilmeyen olgularda burun şekli ciddi şekilde bozulabilir, göz gibi komşu organlara ait problemler izlenebilir.