Bilimsel Ödüller

Sözlü bildiri birincilik ödülleri: 

1. Midilli, R., M. Orhan, C.Y. Saylam, S. Akyıldız ve B. Karcı, “Endoskopik Sfenopalatin Arter Ligasyonunda Anatomik Varyasyonlara Bağlı Başarısızlık Nedenleri”, 30. Türk Ulusal Otolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2008.
2. Eren, E., R. Midilli, E. Karaca, H. Onay, B. Karcı ve C. Özkınay, “Nazal Polip MBL Düzeyi Ve MBL Polimorfizmden Etkileniyor mu?”, 4. Ulusal Rinoloji Kongresi, 35, Antalya, 2008. 

Video Bildiri Birincilik Ödülü

3. Göde S, Midilli R, Kirazlı T, Karcı B, Bilgen C. Petroklival kolesteatoma cerrahisi. 11. Türk Rinoloji Kongresi, 16-19 Nisan 2015, Maxx Royal Otel, Belek, Antalya. 
4. Midilli R, Karcı B. Sfenopalatin Arter Koterizasyonu. 5. Ulusal Rinoloji Kongresi, Antalya, 28-31 Mayıs 2009.

Poster bildiri birincilik ödülü

5. Uluöz Ü, Akyıldız S, Varış A, Öztürk K, Midilli R, Öğüt F, Yavuzer A. Disfonili Hastaların Tedavi Sonrası Takiplerinde Ses Analizinin Yeri. 32. Türk Ulusal KBB ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 27-31 Ekim, Antalya. Prefix araştırma ödülleri 

Poster bildiri ikincilik ödülü

6. Akyıldız S, Varış A, Makay Ö, Midilli R, Öğüt F, Akyıldız M. Tiroid Cerrahisi’nin Erken Postoperatif Dönemde Objektif Ses. 31. Türk Ulusal Otolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2009. 

Video bildiri ikincilik ödülü

7. Midilli R. Anterior Kafa Tabanı Tümörlerine Endoskopik Yaklaşım. 7. Ulusal Rinoloji Kongresi. 

Poster bildiri üçüncülük ödülü:

8. Midilli, R., M. Orhan, C.Y. Saylam, S. Akyıldız ve B. Karcı, “Lakrimal Kesenin İntranazal Lokalizasyonunda Anatomik Varyasyonlar”, 30. Türk Ulusal Otolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2008.
9. Midilli R, Karcı B, Palamar M, Şahin M, Öğüt F. Travma Sonrası Görme Kaybı İle Başvuran Hastada Geç Dönem Orbital Dekompresyon. 31. Türk Ulusal Otolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2009. 
10. Midilli R, Öztürk K, Bayraktaroğlu S, Karcı B. Endoskopik sinüs cerrahisinde trafik işaretleri. 6. Ulusal Rinoloji Kongresi, 19-23 Mayıs 2010, Antalya 
11. Midilli M, Midilli R, Başoğlu Ö, Bilgen C, Karcı B. PAP Kullanımında KBB İle İlgili Uyumsuzluk Nedenleri. 32. Türk Ulusal KBB ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 27-31 Ekim, Antalya. Prefix araştırma ödülleri

Video bildiri üçüncülük ödülü

12. Göde S, Biçeroğlu H, Çağlı S, Midilli R, Karcı B. Transnazal Klivo-odontodektomi. 11. Türk Rinoloji Kongresi, 16-19 Nisan 2015, Maxx Royal Otel, Belek, Antalya

')