Sinüzit nedir?

Sinüzit enfeksiyon veya uzamış alerji gibi nedenlerle burun-kafa içindeki boşluklarımızın iltihaplanması durumudur.

Sinüzitler nasıl sınıflandırılır?

Amerikan Otolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Akademisi rinosinüzitleri 1996 yılında beş alt grupta sınıflamıştır:

1. Akut sinüzit (yakınmalar 4 haftadan kısa),

2. Subakut sinüzit (yakınmalar 4-12 hafta),

3. Müzmin rinosinüzit (yakınmalar 12 haftadan uzun),

4. Tekrarlayan akut sinüzit (yılda 7-10 günden daha uzun süren, yılda en az dört sinüzit atağı geçirilmesi),

5. Müzmin sinüzit akut alevlenme (Müzmin sinüziti olan hastaların sinüzitinin şiddetlenmesi durumudur)

Bu durumda en önemli nokta, hastalık ne kadar kısa iken müdahale edilirse tedavi o kadar kısa ve kolay olur, ne kadar uzarsa tedavi zorlaşır ve cerrahi müdahale olasılıkları ortaya çıkar.

 

Akut sinüzitin sıklığı nedir?

%6-15’tir.

Antibiyotik kullanımı açısından akut bakteriyel sinüzit ile nezle-grip ve viral sinüziti ayırt etmede en önemli kriter nedir?

On günden kısa süreli sinüzit semptomları her zaman, komplikasyon olmadığı takdirde viral etiyoloji olarak değerlendirilmeli ve antibiyotik başlanmamalıdır.

 

Nezle, grip ve viral sinüzitlerde koruyucu antibiyotik verilmeli midir?

Bu hastalıklarda antibiyotiğin kullanılması uygun değildir. Viral üst solunum yolu infeksiyonlarının bakteriyel sinüzite dönme olasılığı %0.5-2 kadar küçük oranlardadır. Bu hastalıklar semptomatik tedavi edilmeli, yakınmalar 10 günü geçerse hasta antibiyotik kullanımı açısından değerlendirilmelidir.

 

Akut sinüzitte en önemli en önemli yakınmalar nelerdir?

1. Burun tıkanıklığı,

2. Burun akıntısı,geniz akıntısı (sarı-yeşil renkte)

3. Yüzde ağrı ve basınç hissi, baş ağrısı,

4. Koku hissinde azalma veya koku alamama.

 

Sinüzit müzminleştikçe yakınmalar değişir mi?

Sinüzit semptomları hastalık müzminleştikçe değişkenlik gösterir. Yüz ağrısı ve baş ağrısı, müzmin sinüzitte akut alevlenmeler dışında olmaz. Müzmin sinüzitte burun tıkanıklığı ve iltihaplı burun akıntısı ön plana geçer.

 

Sinüzitlerin müzminleşmesinde rol oynayan risk faktörleri nelerdir?

1. Çevresel faktörler (sigara, kreş çocuğu olmak, kirli havası olan bir yerde yaşamak, tozlu ve alerjik işlerde çalışmak, kimyasal maddelere maruz kalmak gibi),

2. Geciktirilmiş veya yetersiz sinüzit tedavileri,

3. Sinüziti kolaylaştıran burun içi anomalileri, burun bölmesi eğrilikleri

4. Alerjik nezle ,

5. Bağışıklık sistemi bozuklukları

6. Genetik Kartegener, kistik fibrozis, siliyer diskinezi gibi hastalıklar

7. Aspirin alerjisi

8. Hamilelik (hormonal değişiklikler ve ilaç kullanımında sıkıntılar nedeniyle),

9. Reflü,

10. Bazı yetersiz burun cerrahileri

 

Fungal Sinüzit nedir?

Sinüzitler sadece bakteriler ve virüsler tarafından oluşturulmaz. Eğer sinüzite neden olan mikroorganizma mantar ise bu tür sinüzitlere fungal sinüzit denir. Fungal sinüzitler genellikle müzmin sinüzitlerdir ve genellikle cerrahi ile tedavi edilirler.