Sosyal medya ne yazık ki denetimsiz olarak, çok aşırı kullanılmaktadır. Sosyal medyanın tamamen ticari amaçla rinoplasti hastaları için kullanılmasının birçok sakıncası vardır. Birincisi, hastalarda ameliyat olma arzusu uyandırır. Oysa ki bu bir ihtiyaç ameliyatıdır. Özellikle ergenlikte kişilik oluşumu sırasında kendini beğenmeme gibi duygulanımlar bu tip fotoğrafların görülmesi ile ergende ameliyat olma arzusunu kamçılar.

Belli açılardan çekilen ve tüm açıları verilmeyen hasta fotoğrafları hastayı yanıltabilir ve gerçek sonucu göstermeyebilir.

Hasta fotoğraflarının hastadan izin alınarak bile yayınlanmasında sakınca vardır. Çünkü o an itibariyle hastanın var olan  sosyal durumu zamanla değişebilir. Bekarken evlenebilir, işsizken iyi bir şirkette yönetici olabilir, öğrenciyken ünlü bir ses sanatçısı olabilir. Ne yazık ki sosyal medyada paylaşılan görüntüler öncesi ve sonrası olarak istenmeyen bir anda hastanın karşısına çıkabilir. Kaldı ki edindiğim bilgilere göre bir hastanın yazılı olarak onamı alınmadan sanal ortamlarda yayınlanan fotoğraflar için 818 sayılı Borçlar Kanunu m.49, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu m.86, 6098 sayılı Borçlar Kanunu m.58 kanunlarına göre ciddi sakıncalar bulunmaktadır ve hekimi hukuki sorumluluklara itebilir. Bana göre hasta fotoğrafının üçüncü kişilerle paylaşılması etik değildir.

Hekim seçerken ulaşabilirseniz hekimin daha önce ameliyat ettiği hastaları görmek en iyisidir. Bu imkan yoksa her hekimin ameliyat ettiği hastalarla ilgili arşivleri vardır. Sizin probleminize  benzeyen birkaç hastanın fotoğrafını görmek isteyebilirsiniz. Bu ameliyatlarda hekimin sizi ameliyattan sonra da iyi takip etmesi önemlidir. En iyi ellerde bile literatürde %4-8 oranında tekrar düzeltme gerekebildiği bildirilmiştir. Tecrübeli ellerde bu problemler genellikle hasta iyileşmesi, hasta faktörleri, dikiş alerjisi, ameliyat sonrası travma, yara iyileşmesini kötü etkileyen hastalıklar nedeni ile olmaktadır. Bir problem olduğunda hekimin bu problemi de düzeltecek deneyimde olması önemlidir. hekim seçerken bu da mutlaka gözetilmelidir.